Förebyggande underhåll

Serviceavtal - Minimera risken för onödiga driftstörningar genom att teckna ett serviceavtal hos oss! Ert ägande av en Brother, Citizen/Miyano eller OKK representerar en värdefull investering i förbättrad produktivitet, flexibilitet och kvalitet. Vi vill hjälpa dig att få ut det mesta möjliga av din investering genom att erbjuda årlig underhållsservice som ger er maximal utnyttjandegrad i maskinen.

Vi erbjuder professionell service enligt leverantörens rekommendationer från alla våra agenturer BROTHER, CITIZEN, MIYANO samt OKK. Vi förfogar över erforderlig utrustning, inkl. laser, balanseringsutrustning etc. för att kunna ta hand om Er maskin på ett professionellt sätt.

Vi erbjuder följande:

- En heltäckande servicekontroll enligt tillverkarens rekommendationer per år för att säkerställa att din maskin är i optimalt skick.
- Kvalificerade och erfarna servicetekniker rengör, kontrollerar och justerar maskinen enligt tillverkarens rekommendationer. 
- En detaljerad inspektionsrapport som belyser eventuella områden som bör åtgärdas.
- Rekommendationer om framtida byten av delar för att minimera oplanerade driftsstopp.
- Regelbunden service hjälper dessutom till att reducera miljöpåverkan.

Kunder med serviceavtal tillhandahåller också 10% rabatt på maskinreservdelar.

Kontakta oss idag för att säkerställa din investering-det lönar sig!! 

Kontaktuppgifter:

Kontakta Dennis Lindroth på mobilnummer 0760-364770 för mer information om vårt serviceavtal eller skicka ett e-post till service@bromigruppen.se