Förebyggande underhåll

 A och O för framgång

Ett icke planerat driftstopp är kostsamt. För att reducera risken att stå stilla erbjuder vi förebyggande underhåll som ger dig en löpande översyn av maskinens kondition. På så sätt kan du undvika kostsamma haveri eller stillestånd. Tecknar du ett serviceavtal håller vi koll på när servicen ska göras och du kan lugnt göra det som du är bäst på att producera. 

Vi har ett stort antal servicetekniker som utgår från stora delar av landet och som är utbildade på just era maskiner för bästa resultat och tillgänglighet i maskinerna. 

Kunder med serviceavtal erbjuds dessutom en rabatt på 10% på reservdelar. Teckna ditt avtal redan idag för bästa resultat både i maskinen och på bottenlinjen.

Kontaktuppgifter:

Kontakta Markko på telefonnummer 040-53 75 51 för FU-avtal eller skicka ett e-mail till service@bromigruppen.se