Bromi Gruppen AB

Bromi Gruppen AB är ett företag med gamla anor och har sin hemvist i Lomma. Bolaget har anor ända sedan 1800-talet och då under namnet ABW Sonesson & Co. Bolaget ingår i Mekana AB som består av ytterligare ett bolag Mekana Maskin AB (f.d. Ahlsell Maskin AB). Totalt finns drygt 30 anställda i verksamheten och vi omsätter ca 185 Mkr. 

Bromi Gruppen AB  - ett företag med gamla anor.

Gedigen erfarenhet på Bromi Gruppen

Företaget har under sin historia sålt verktygsmaskiner till den mest avancerad verkstadsindustrin. Den gedigna erfarenhet som bolaget genom årtionden har samlat på sig från verkstadsindustrin har resulterat i en fundamental förståelse för kundernas behov beträffande service, utbildning och reservdelsförsörjning. 

Professionell serviceorganisation

En professionell serviceorganisation med fast anställd personal tillsammans med duktiga produktionstekniker och försäljningsingenjörer med dokumenterad skärteknisk erfarenhet garanterar hög kvalitet på bolagets erbjudanden. På detta vis bidrar Bromi Gruppen AB i stor utsträckning till att höja produktiviteten hos sina kunder. 

Bromi Gruppen AB är ett helsvenskt privatägt bolag. 

 

Affärsidé

"Att med hjälp av få agenturer och god kunskap om produkten både avseende för- och eftermarknadskompetens uppnå en hög kvalitet på utfört arbete och levererad utrustning. Att med denna affärsmodell uppnå en kostnadseffektivitet som säkerställer bolagets konkurrenskraft över tid"

Affärsmodell

Bromis affärsmodell med få agenturer och god kunskap om produkten både avseende för- och eftermarknadskompetens borgar för en hög kvalitet på utfört arbete och en effektiv insats. Kostnadseffektivitet står högt upp i Bromis interna prioritering. Resultatet tar våra kunder del av dagligen genom en av marknadens mest attraktiva prissättning på service- och utbildningstjänster. Bromis erbjudande till kund innehåller därmed tydliga mervärden.
Ytterligare exempel på mervärden är bolagets tradition av att alltid sätta etik och moral i första rum i en affärsrelation.