Nyströms Pressgjuteri - TurnKey projekt

2021-04-19
Se vårt senaste Turn Key projekt till Nyströms Pressgjuteri innehållande Brother palettmaskin, automatisering, fixturer och bearbetningsverktyg.

När kunden besökte oss under ett öppet hus fanns redan tankarna om att producera mer i egen regi. Efter att kunden bekantat sig med vårt utbud av maskiner och olika automatiseringsnivåer föll valet på en Brother R650 palettmaskin tillsammans med en standardiserad automationslösning. I leveransen ingick även fixturer för fem stycken detaljer, verktyg och igångkörning av detaljerna.

Kundnytta:

  • Reducerad kostnad för skärande bearbetning
  • Minskade ledtider
  • Ökad förädlingsgrad under samma "tak"
  • Kvalitetssäkrar själv en större del av sin produktion
  • Ökar sin framtida flexibilitet - nya jobb

Se vår helhetslösning i denna-> Presentationsfilm

Filmen presenteras tillsammans med Kyocera som levererat verktygslösningen i detta projekt. 

 

Nyströms Pressgjuteri - TurnKey projekt

R650 + Feedio