Service-/Reservdelar

Vi erbjuder såväl akutservice som förebyggande underhåll på alla typer och fabrikat av verkstadsmaskiner. Vår serviceorganisation täcker hela Sverige och vi har ständigt specialiserade servicetekniker på resande fot. Vi har kapaciteten och kompetensen som gör att din maskinpark inte behöver stå stilla längre än absolut nödvändigt. Krävs det reservdelar för udda fabrikat ordnar vi fram även dessa.

Vi förfogar över all erforderlig utrustning, inkl. laser, balanseringsutrustning etc. för att kunna ta hand om Er maskin på ett professionellt sätt.  

Kontaktuppgifter:

Service:

Kontakta Markko på telefonnummer: 040-53 75 51  för serviceärenden eller skicka ett e-mail till service@bromigruppen.se 

Reservdelar:

Kontakta Marie på telefonnummer 040-53 75 66 för reservdelar eller skicka ett e-mail till reservdelar@bromigruppen.se

Förebyggande underhåll

– A och O för framgång

Med erfarenhet som sträcker sig mer än två decennier bakåt har vi en bredd och spetskompetens bland våra servicetekniker som få kan mäta sig med. Tack vare vår höga kompetens kan vi även serva och reparera verkstadsmaskiner av mer udda fabrikat. När vi utfört förebyggande underhåll får du ett protokoll som tydligt visar verkstadsmaskinens status. Protokollet innehåller dessutom även förslag till åtgärder som kan förbättra livslängd och prestanda. Förebyggande underhåll är den utgift som ser till att spara pengar under lång tid! Dagens moderna industrier kräver kontinuerligt förebyggande underhåll för att hålla tillgängligheten på högsta möjliga nivå.